Trường Mầm Non Phương Anh


Project infomation

Trường Mầm Non Phương Anh

Địa điểm                : Đường Lý Thái Tông - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư            : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất Quang Huy

Chủ nhiệm DA        : Kts Đàm Thế Hinh

Chủ trì KT              : Kts Nguyễn Đình Sức

Thiết kế & Thể hiện : Kts Nguyễn Đình Sức

Quy mô                 : 3600m2

Khởi công năm       : 2009