Rubik

Đối tác

Liên hệ

Email

Văn phòng
quanlyrubik@gmail.com
Chăm sóc khách hàng
rubikarchitects@rubik.vn

Hotline

Văn phòng
(+84)24 3715 2949
Chăm sóc khách hàng
(+84)24 3715 2949

Địa chỉ

P701 Tầng 7 số 142 Lê Duẩn
quận Đống Đa, TP.Hà Nội