Dự án

Toà Nhà One 18

One 18 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội