Nhân Sự

Ảnh tâp thể
ĐÀM THẾ HINH
Giám Đốc
Kiến Trúc Sư
NGUYỄN ĐÌNH SỨC
Phó Giám Đốc
Kiến Trúc Sư
PHÙNG VIẾT GIANG
Kiến Trúc Sư
LÊ HOÀNG SƠN
Kiến Trúc Sư
BẠCH THANH TUẤN
Kiến Trúc Sư
PHẠM NAM GIANG
Kiến Trúc Sư
ĐẶNG HỮU KHA
Kiến trúc Sư
MAI VIẾT TOÁN
Kiến Trúc Sư
PHẠM LAN ÁNH
Kiến trúc Sư
LƯƠNG THU THUỶ
Kiến trúc Sư
ĐẶNG HỮU THI
Giám Sát Thi Công
NGUYỄN HẢI LINH
Kỹ Sư Kinh Tế
ĐỖ HỒNG NHUNG
Kỹ Sư Kinh Tế
ĐỖ HỒNG NGA
Kế Toán Trưởng
GIANG THU PHUONG
Văn Thư